BIOQUALITECH – HACCP paket usluga implementacije

Prema različitim potrebama poslovnih subjekata na tržištu, možemo vam ponuditi naše usluge implementacije HACCP sustava u sklopu 3 paketa usluga: BASIC, QUALITY, TOTAL.

BASIC

 • izrada dokumentacije:
  • HACCP studija
  • SSOP (Standardne sanitacijske operativne procedure)
  • Obrasci i tablice
  • kopija dokumentacije na CD-ROM-u
 • 1 izlazak na teren

QUALITY

 • edukacija:
  • Preduvjetni programi
   • Dobra higijenska praksa (DHP)
   • Dobra proizvođačka praksa (DPP)
   • Standardne operativne procedure (SOP)
   • Standardne sanitacijske operativne procedure (SSOP)
  • HACCP
   • Ciljevi primjene HACCP sustava
   • Analiza opasnosti, određivanje veličine opasnosti i procjena rizika
   • HACCP plan
  • Rad sa zaposlenicima na praktičnoj primjeni
 • izrada dokumentacije:
  • HACCP studija
  • SSOP (Standardne sanitacijske operativne procedure)
  • Obrasci i tablice
  • Kopija dokumentacije na CD-ROM-u
 • 5 izlazaka na teren

TOTAL

 • izrada tlocrta vašeg prostora poslovanja (kuhinje, pogoni za preradu, otpremni centri te ostali objekti koji podliježu primjeni HACCP sustava prema Zakonu o hrani NN 46/07 ) sa razmještajem strojeva, aparata, elemenata i ostalim potrebnim sadržajima, te praktičnim savjetima koji će vam pomoći da sa što manje troškova prilagodite svoj prostor zakonskim normama.
 • edukacija:
  • Preduvjetni programi
   • Dobra higijenska praksa (DHP)
   • Dobra proizvođačka praksa (DPP)
   • Standardne operativne procedure (SOP)
   • Standardne sanitacijske operativne procedure (SSOP)
  • HACCP
   • Ciljevi primjene HACCP sustava
   • Analiza opasnosti, određivanje veličine opasnosti i procjena rizika
   • HACCP plan
  • Rad sa zaposlenicima na praktičnoj primjeni
 • izrada dokumentacije:
  • HACCP studija
  • SSOP (Standardne sanitacijske operativne procedure)
  • Obrasci i tablice
  • Kopija dokumentacije na CD-ROM-u
 • mogućnost održavanja implementiranog HACCP sustava (predmet posebne ponude)
 • 7 izlazaka na teren

Izaberite paket usluge implementacije HACCP sustava prema vašim potrebama! Za izradu ponude i ostale informacije nazovite nas na naše brojeve telefona!

bioqualicech arhiva