Objavljen članak u časopisu „HRB“ – „HACCP u praksi“

19.05.2008.

Predstavljamo vam objavljen članak u časopisu „HRB" - „HACCP u praksi"

Isječak iz članka:

Da bi poslovni subjekt, u ovom slučaju ugostiteljski objekt, moglo verificirati nadležno ministarstvo ili certificirati nezavisna certifikacijska kuća, a prema zahtjevima Codex Alimentariusa (dokument Svjetske zdravstvene organizacije - WHO) za pravilnim uvođenjem i održavanjem HACCP sustava, HACCP sustav treba primjenjivati tijekom rukovanja hranom; radnici trebaju biti educirani, moraju se postići visoki higijenski standardi, infrastruktura usklađena sa zakonskom regulativom RH, te voditi zapisi o nadzoru kontrolnih i kritičnih kontrolnih točaka."