Obavljen članak u časopisu „Zemlje&znanje“ – „HACCP sustav – zdravstveno ispravna namirnica na vašem stolu“

13.11.2008.

Predstavljamo vam obavljen članak u časopisu „Zemlje&znanje" - „HACCP sustav - zdravstveno ispravna namirnica na vašem stolu"

Isječak iz članka:

U vihoru industrijalizacije i prebrzog načina života sve manje vodimo računa o tome što jedemo, a još manje o tome na kakav način je pripremljena „spiza", tko ju je pripremio i u kakvim higijenskim uvjetima. Hrana kotira na vrlo visokom mjestu faktora koji utječu na zdravlje ljudi. Iako mislimo da je u modernom svijetu sve manje kontaminacija, one su ,naprotiv, sve učestalije i pogubnije za nas male smrtnike.