Održan seminar „EU programi i potpora poduzetništvu“

29.04.2009.

U prostorijama ŽK Zadar 28. travnja 2009. održan je seminar za poduzetnike pod nazivom EU programi i potpora poduzetništvu-perspektive i izazovi. Na njemu se okupilo 15-ak predstavnika tvrtki.

Predstavljena je Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network-EEN) na europskoj razini najvažnija potporna struktura malom gospodarstvu u EU, čemu teži i novopokrenuta hrvatska organizacija.

Predstavljeno je nakon toga sudionicima seminara način funkcioniranja fondova Europske unije, način na koji se planiraju te što je od fondova namijenjeno financiranju privatnoga sektora.
Detaljnije se govorilo o novom pretpristupnom instrumentu IPA, tj. onim njegovim komponentama koje su namijenjene poslovnome sektoru te programima Zajednice u kojima RH može sudjelovati, a tiču se poduzetništva: Sedmi okvirni program (FP7) i Program za konkurentnost i inovacije (CIP).
Seminar je održan u okviru Prvog europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva - European SME Week.

Izvor: www.hgk.hr